Хитър Петър или Отбор забавителни приказки за разсмивание, разговарене и разтуха - Кн. 1

Автор
Specifications
Година на издаване
1884
Местоиздаване
Русе
Брой страници
100
Библиотека
Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
Хитър Петър или Отбор забавителни приказки за разсмивание, разговарене и разтуха - Кн. 1

Details