Biblioteca Ruse este unul dintre cele mai-vechi centre spirituale din Bulgaria. A fost înființată, conform registrelor municipale la data de 11 februarie 1888, cu 10 luni înainte de înființare Universității din Sofia /08 decembrie 1888/. Astfel ea s-ar fi legitimat ca o parte relevantă din avântul social, public, economic și cultural la nivel național, imediat după Eliberarea de jugul otoman, când membrii societății educaționale „Dunav” s-ar fi apucat cu înființarea primei biblioteci orășenești publice. În art. 1 din Regulamentul societății a fost trecut cel mai relevant punct, anume:  „să pună temeliile unei biblioteci orășenești”.

În anul 1891 a fost numit primul bibliotecar și luată decizie ca fondul a se completa cu câte un exemplar din fiecare titlu. În același an a fost înființat Comitetul bibliotecar  care a mai existat până în anul 1926. Începând cu 1895 activitatea bibliotecii a fost raportată permanent în fața publicului de la Ruse pe paginile ziarului „Rusensky obshtinsky vestnik”. A fost implementat primul rеgistru inventar, denumit „Inventarul general de verificări”. În 1901 biblioteca a fost mutată la Casa veniturilor. În 1906 a fost începută studierea și pregătirea pentru punere în exploatare a Clasificării decimale pentru cărțile. În 1913 au fost elaborate primele cataloage de fișiere. În anul 1928 când î-au fost adăugate încăperi la etajul doi la incinta teatrului. Problemele legate cu incinta biblioteci vor continua până în 1954, când Primăria va lua decizie ca biblioteca să fie mutată în incinta fostei Camere industriale și comerciale.

Aceasta fiind unul dintre monumentele arhitecturale remarcabile pe raza mun. Ruse, construit după proiectul elaborat de către arh. Nikola Lazarov în anul 1916 în folosul primei Camere industriale și comerciale din Ruse. În anii 70 ai sec. al. XX-lea, lângă vechie aripă a fost construit un complex cu un depozit de cărți modernizat. Acolo sunt situate Departamentul pentru copii și împrumutul bibliotecii.

Spre sfârșitul anului 2020,  fondul bibliotecii numără 627.744 de documente. Pe la anul 1954 biblioteca regională „Lyuben Karavelov” a obținut statut de depozit.

Colecția de ediții vechi și rare cuprinde cărți de renaștere din perioada 1806 – 1878. În partea sa principală, a fost completat prin donații, cea mai mare fiind făcută de cărturarul Nikola Dyakov – 257  unități de carte. Printre ele fiind prima ediția din anul 1824 a abecedarului ”Primul manual pentru învățământ elementar” a lui Petar Beron, un exemplar din „Kiriakodromion” sau „Nedelnik” al lui Sofrony Vrachansky, editat în 1806 la Râmnicu din România și altele. Cea mai-veche ediție, conservată la fondul ”Cărți rare și prețioase ale bibliotecii” fiind „ Cele Patru Evanghelii”, tipărite în anul 1690 la or. Lvov din Rusia.

Biblioteca mai dispune cu o parte din biblioteca personală a lui Zahary Stoyanov, 115 de volume, dăruite instituției în anul 1936 de către fiica sa, Zaharinka Stoyanova-Grombah.

În anul 1973, nascutul în or. Ruse, acad. Mihail Arnaudov ar fi încredințat bibliotecii o mare parte din arhiva sa personală. Fiind separat ca un fond independent, el număra peste 7000 de unități și documente: manuscrise ale autorului, cărți și tipărituri, ediții periodice, biroul său, scaun și călimară. Din 2019, au pornit demersurile la crearea unei colecții digitale tematice în mediul internet, care oferă autografe selectate și cuvinte donate de la biblioteca personala a acad. Mihail Arnaudov cu instrumente de supraveghere a comportamentului utilizatorilor.

Biblioteca a mai conservat și o parte din arhiva a lui Zmey Goryanin, scriitorul bulgar născut la Ruse cu numele său natal de Svetlozar Akendiev Dimitrov. Arhiva a fost separată într-un fond independent cu peste 450 documente originale, care ar fi mărturisit despre realitatea istoric-culturală a Bulgariei  în prima jum. a sec. al XX-lea.

Din anul 2005, biblioteca organizează Concursul internațional anual pentru ex libris. În cursul istoric de cincisprezece ani al concursului, la el au participat 1618 artiști din peste 55 de țări din Europa, Asia, Australia, America de Nord și de Sud, iar colecția de tipărituri unice numără 5073 de  ex libris-uri, care au fost prezentate la Biblioteca europeana digitală – EUROPEANA. Acest fond documentar reprezintă unica colecție de ex libris-uri public accesibilă pe teritoriul Bulgariei. Concursul s-a transformat într-un fenomen de memorie culturală colectivă. Lucrările incluse în acesta ar fi dobândit o valoare enciclopedică a moștenirii nemateriale, create prin semne speciale și mesaje moderne către generațiile. Din anul 2019 o parte din colecția formează expoziția permanentă de ex libris-uri, având loc în spațiul turnului cu ceas al bibliotecii.

Instituția desfășoară și activități serioase științifice și de editare și redactare. Din anul 2014 biblioteca regională „Lyuben Karavelov” organizează conferințe științifice anuale de natura multidisciplinară, care în cursul anilor ar fi organizate cu parteneriatul și cu sprijinul Ministerului culturii din Republica Bulgaria, Primăriei Ruse, Fondației „Vasil Levsky”, Institutului de cercetări istorice de pe lângă Academia Bulgară, Facultății de istorie de pe lângă Universitatea din Sofia „Kliment Ohridsky”, Universității din Ruse „Angel Kanchev”, Școlii de studii superioare de agricultura și afaceri și cercetarea regiunilor, Filială Ruse, Spitalului multispecializat universitar de tratament activ „Kanev” SA din Ruse, Academiei de muzică, dans și arte plastice „Prof. Asen Diamandiev” din Plovdiv. În fiecare an se editează și un volum cu rapoartele din fiecare conferință.

O mare parte din activitatea bibliotecii se finanțează de activități legate de proiecte. În ultimii zece ani biblioteca ar fi realizat peste 40 de proiecte, finanțate de diferite organizații donatoare: EIFL – Electronic information for libraries (Informații electronice pentru biblioteci) după programul PLIP – Public Library Innovation Programme (Programul de inovare a bibliotecilor), Primăria Ruse și programul de sprijinire de proiecte din domeniul artelor și culturii, Fondația „Biblioteci globale - Bulgaria”, Programul „Cultura” al Comisiei Europene, Fondul național „Cultura”, Agenția pentru oamenii cu dizabilități, Fondația „Ruse – Orașul cu spiritul liber”, Institutul Goethe Bulgaria, INELI Balkans – Rețeaua internațională cu bibliotecile inovative din regiunea Balcanică, întrunind comunități de biblioteci din 11 țări, Ministerul tineretului și sportului, Ministerul culturii, Fondația „Ekont”, Programul privind colaborarea transfrontalieră INTERREG V-A România – Bulgaria 2014-2020.

Biblioteca este un centru semnificativ și atractiv în privința acordării de acces egal la cunoașterea, cultura, informațiile și serviciile către toți membrii din comunitatea. Anual, biblioteca înregistrează peste 7000 de cititori, care profită de serviciile ei tradiționale, împrumutând peste 153 000 de documente de bibliotecă anual. Peste 3300 de persoane, în fiecare an participă la forme diferite de învățare non-formală. Evenimentele culturale sunt vizitate de peste 52 000 de vizitatori, numai vizitatorii de evenimentele pentru copii fiind peste 13 000 în fiecare an.

Biblioteca este centrul contemporan de studii în cursul întregii vieți și participarea tuturor membrilor din cadrul comunității la nivel social. Misiunea noastră era să lucrăm și să păstrăm și conservăm moștenirea materială și nematerială culturală, să formăm și susținem condiții de dezvoltare culturală rezistentă și consolidare spirituală a comunității, să asigurăm oportunități egale de acces  la cultura și învățământ, să stimulăm participarea activă în viața socială a locuitorilor din or. Ruse și regiunea.