header

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

INVESTIM ÎN VIITORUL DVS!

Proiectul  „Comori scrise din Dunărea de Jos”  (ROBG-290) este finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră INTEREG România - Bulgaria V-A, Axă prioritară 2: „Raion verde”, Scop specific 2.1.: „Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor patrimoniului cultural”; Scop tematic 6: „Ocrotirea și protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor”; IP 6v; Depozitarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Scopul proiectului este de a promova depozitarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea comună a patrimoniului cultural scris al regiunii transfrontaliere prin diversificarea serviciilor turistice și dezvoltarea turismului literar ca factor major în utilizarea și exploatarea avantajelor și potențialului comun. Obiectivele specifice includ:

  1. Crearea unui nou produs turistic integrat „Destinație transfrontalieră pentru turismul literar Dunărea de Jos”;
  2. Activități pentru construirea unei rețele transfrontaliere de parteneri și creșterea capacității sale de planificare strategică comună, gestionare și dezvoltare durabilă a Dunării de Jos.

Partenerii proiectului sunt „Biblioteci globale - Bulgaria („Globalni bilbioteki - Bulgaria”), care este, de asemenea, un beneficiar principal, Alexandru & Aristia Aman Dolj County Library și Biblioteca Regională „Lyuben Karavelov”, or. Ruse. Proiectul durează 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 486.029,02 EUR.

 

footer